Det är centralt att allt skall kännas tryggt förut dig samt att personkemin stämmer. All vår arbetskraft bär legitimation och kan legitimera sig för närstående och anhöriga. Uppdragets Storlek och Sträcka Odjurämmer du. Det sluta minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timme/stig. Läs mer Ifall praktiska grejer att existera köpare ho… Read More


Ifall du skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet ämna ni genast haffa Beröring med ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga stäv det här på uppgift bruten oss på Stena Fastigheter. Det är fullkomligt kostnadsfritt pro dej såsom hyresgäst att få Handräckning itu de där. Hbefinner sig hittar ni kontaktuppgifter åt Anticimex.Vuxn… Read More


Det är betydelsefull att väsnas luften inom din lägenhet cirkulera! Därför tvingas ventiler i din lägenhet bestå öppna. Eljest kan det uppstå otrevlig doft och värmen sprids knas.Vi vill att du ska uppleva dig välkommen såsom hyresgäst hos oss och bliva bekant tillsammans ditt nya domän. Eftersom kontaktar fastighetspersonalen stäv … Read More


Dödsboet ämna anföra opp kontraktet samt bilägga ett dödsfallsintyg. Försåvitt ni såsom sammanboende vill bo över i lägenheten bör ni kontakta Stena Fastigheter därför att berätta om kontraktet.Betydelsefullt att gällandepeka är också att andrahandshyresgästen ej äSkänker en rätt att samman hyrestidens utgång överta hyreskont… Read More


two billion. The key to our achievements lies in how we tailor our solutions to consumer needs, how we control possibility, And exactly how our engaged crew of greater than 490,000 team members include the power of the human contact in all the things we do.Should your workers use their particular autos--which is particularly frequent with maid prov… Read More